arch. Piotr Olszak

Ekologiczność budownictwa drenianego

Przyjęło się mówić , że domy drewniane są ekologiczne. Nikt nie wyjaśnia jednak dlaczego? Przecież, żeby wykonać taki dom trzeba wyciąć wiele drzew, które nie dość, że same są wartością, to są siedliskiem mnóstwa organizmów w tym ptaków, ssaków i owadów.

            W dzisiejszych czasach wyręby nie mają zrozumienia wśród społeczeństwa, już nie tylko w znanych puszczach, ale w lasach gospodarczych czy nawet na prywatnych posesjach.Sprawa pozyskiwania drewna wygląda jednak nieco inaczej niż jest postrzegana przez ogół społeczeństwa.

            Do produkcji drewna należy posadzić las, natomiast do wytworzenia innych materiałów budowlanych potrzebujemy wybudować fabryki. Przy produkcji drewna produktem ubocznym jest tlen. Dzięki sadzeniu lasów mogą żyć:  mech, owady, ptaki, ssaki, kilka gatunków gadów i płazy. Przy produkcji bloczków i cegieł powstaje wiele produktów ubocznych takich jak CO², ścieki i pyły.

            Gdyby ludzie nie użytkowali drewna, już dawno nie byłoby lasów. Żaden leśnik nie doglądałby lasów, nie miałby ich kto sadzić i pilnować, gdyż nikt by nikomu za to nie zapłacił, a jeść i się przyodziać każdy potrzebuje, niezależnie od epoki. Musieliby zająć się czymś innym żeby przeżyć.

            Gdyby produkcja drewna się nie opłacała, ludzie już dawno wycięliby wszystkie lasy, a w to miejsce posadzili pszenicę, kukurydzę i rzepak. Kiedyś las musiał przynosić dochód w postaci drewna tudzież zwierzyny łownej. Dzięki temu mamy w Polsce wspaniałe kompleksy leśne.Dzisiejszy dobrobyt pozwala ludziom utrzymywać obszary chronione, które nie muszą przynosić bezpośrednich korzyści finansowych. To bardzo dobrze! Dawniej było inaczej i mało prawdopodobne jest jednak że tak będzie zawsze.

            Dzięki produkcji drewna mamy znacznie więcej lasów niż wynikałoby to tylko z potrzeb ochrony przyrody! Terenów leśnych w Polsce ciągle przybywa i jest to możliwe właśnie dlatego, że jest to opłacalna inwestycja. W wielu krajach na zachodzie, gdzie drewno odgrywa znacznie większą rolę w budownictwie niż w Polsce, firmy drzewiarskie inwestują ogromne pieniądze w pozyskiwanie coraz to nowych terenów i ich zalesianie.

            Kolejnym aspektem jest wiązanie CO2 w drewnie, co jest obecnie bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Otóż drewno, które zgnije w lesie oddaje do atmosfery dokładnie tyle samo CO2 ele wcześniej związało. Natomiast drewno wbudowane w domy magazynuje CO2 na dziesiątki a czasem setki lat! Dlatego też lasy gospodarcze w których jest pozyskiwane drewno są o wiele bardziej wydajne w pochłanianiu CO2 niż mityczne lasy pierwotne, w których człowiek nie gospodaruje!

Dlatego też komu leży na serce dobro środowiska naturalnego powinien budować właśnie z drewna!

Architekt Piotr Olszak

Ostatnie artykuły

+48 609 032 440
biuro@polskadrewniana.pl
Polska Drewniana © 2006 – 2024